Contact

솜씨본사

주소 : 서울시 서초구 동광로1길 99 솜씨빌딩 4층
대표전화 : 02.566.0710   팩스 : 02.515.0710   
이메일 : somc@chol.com

Somc Environmental Design Institute

Address : 4F, Somc building, 99, Donggwang-ro 1-gil,
                Seocho-gu Seoul, Korea
Telephone : 02.566.0710   Fax : 02.515.0710   
E-mail : somc@chol.com

솜씨공장

주소 : 경기도 하남시 초이동 21번지

Somc Factory

Address : 21 Choi-dong Hanam-si Gyeonggi-do

지하철이용 시

지하철 9호선 구반포역 3번출구에서 사당역 가구거리 방면 도보로 12분
지하철 4호선 동작역 3번출구에서 사당역 가구거리 방면 도보로 15분